Year Wheel

€ 45,00

Het (wicca) year wheel is een weergave van de 4 seizoenen en de daarbij behorende (heidense) feestdagen, zoals deze door de Kelten werden gevierd. 

In de Keltische religie draaide vrijwel alles om een nauwe verbondenheid met de natuur. Ze grijpt terug op een diep spiritueel besef dat stamt uit de tijd ver voordat het christendom zich in Europa verspreidde. In die tijd was Europa een rurale samenleving. Het leven op het platteland maakte de mensen sterk afhankelijk van de natuur.

Eén van de kenmerken van deze natuurreligie wordt gevormd door het vieren van 8 jaarfeesten die belangrijke seizoenswisselingen markeren. Deze 8 jaarfeesten vormen het jaarwiel. Het ritme van de seizoenen bepaalt ook het leven op het platteland, een ritme van ploegen, zaaien en oogsten.

De 8 jaarfeesten: 

  • Imbolc: 1 februari, het begin van de lente wordt gevierd
  • Ostara: 20/21 maart, ook wel de lentenachtviering genoemd. Dag en nacht zijn precies even lang. 
  • Beltane: 1 mei, een uitbundig vruchtbaarheidsfeest in het hoogtepunt van de lente.
  • Litha: 21/22 juni, de zon staat op zijn hoogst, de langste dag en de kortste nacht
  • Lammas: 1 augustus, markeert de oogst en het begin van de herfst. 
  • Mabon: 21 september, dag en nacht zijn weer even lang
  • Samhain: 31 oktober, is het heksennieuwjaar en het begin van de winter. In de nacht naar 1 november vervaagt de grens tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden. We kennen dit feest ook in zijn moderne varianten: Halloween en Allerheiligen.
  • Yule: 21/22 december, de zon staat op zijn laagst, de langste nacht en de kortste dag.
     

Het Wicca Year Wheel weegt 1,2 kg en heeft een diameter van 26 cm